Atenció! Podeu afegir més productes per estalviar en transport.
Nom(Requerit)
(Requerit)
(Requerit)
(Requerit)
C. Postal(Requerit)
País(Requerit)
Correu-e(Requerit)
Telèfon
SOL·LICITAR PRESSUPOST
n° visites: 33952   |    |  Avís legal

 

 

CLAUSULES GENERALSTermes Generals d'Ús


1. Dades del Responsable

En compliment del que es preveu a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) i altres normes d'aplicació legal, s'informa als usuaris del portal de les dades d'informació general següents:

La societat TERNUM COSMETICS SL amb CIF B60995156, inscrita en el Registre Mercantil 08081391061430 , i amb domicili a Carrer Mogoda 1 – 08210 Barberà del Vallès (Barcelona), és titular de la llicència d'explotació del domini www.ternum.com.

L'accés al portal www.ternum.com (en endavant TERNUM ) i a la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis que conté comporta l'acceptació de les condicions que es preveuen en aquest avís legal. Per això, li recomanem que en llegeixi atentament el contingut si vol accedir a la informació i els serveis que s'ofereixen des d'aquest portal.

Podeu contactar amb nosaltres per correo electrònic: marisa.betes@ternum.com.

Si ho dessitgeu, també podeu trucar-nos al telèfon +34 93.729.47.70.

2. Validesa de la informació

Aquestes condicions són les vigents des de la data de la darrera actualització (12/7/2018). TERNUM COSMETICS SL es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment, cas en el qual entraran en vigor des de la publicació i s'aplicaran a tots els usuaris del portal des d’aquella data.

Els continguts del portal, en especial les referències informatives i publicitàries, tenen com a únic objecte proporcionar serveis d'informació comercial, sense poder realitzar a través del portal cap transacció que impliqui comerç electrònic, ni tan sols reserves.. TERNUM COSMETICS SL es reserva el dret d'introduir-hi modificacions o ometre parcialment o totalment els continguts actuals del portal quan ho consideri oportú, com també impedir-hi o restringir-hi l'accés de manera temporal o permanent.

3. Política general de privacitat

Consulteu la ‘Política de Privacitat [i la ‘Política de Cookies’] de TERNUM on trobareu els termes legals referits al compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD); així com els referits a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) que regula l’ús de les cookies.

4. Propietat intel·lectual i industrial

El portal, les pàgines que comprèn i la informació o els elements que contenen, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual, dels quals TERNUM COSMETICS SL o les diferents marques comercials en son el titular o llicenciatari legítim.

TERNUM COSMETICS SL no atorga cap garantia sobre la licitud i la legalitat de la informació o els elements que contenen les pàgines del portal de TERNUM quan l'origen o la titularitat no li correspongui.

5. Usos prohibits i permesos

Es prohibeix qualsevol modalitat d'explotació, inclosa tota mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació mitjançant qualsevol mena de suport i mitjà, de les obres, les creacions i els signes distintius que s'han esmentat abans sense autorització prèvia i expressa dels titulars respectius. L'incompliment d'aquesta prohibició pot constituir una infracció digna de sanció per part de la legislació vigent.

No obstant això, al seu compte i risc, l'usuari pot descarregar o fer una còpia d'aquests elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de TERNUM COSMETICS SL. En especial, no els pot alterar, modificar o suprimir ni totalment ni parcialment. En cap cas això no significa cap autorització ni cap llicència sobre els drets de propietat de TERNUM COSMETICS SL

Es prohibeix, tret dels casos en què TERNUM COSMETICS SL ho autoritzi expressament, establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de TERNUM diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible a l'adreça URL http://www.ternum.com, o la que la substitueixi en el futur, com també presentar les pàgines web de TERNUM o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

Així mateix, TERNUM és titular d'una llicència d'explotació exclusiva del nom de domini www.ternum.com i tots els que serveixin per accedir de manera directa o indirecta a aquest lloc. La utilització indeguda d'aquests noms en el tràfic econòmic suposaria una infracció dels drets conferits pel seu registre i es perseguirà pels mitjans que preveu la Llei.

6. Responsabilitats

TERNUM COSMETICS SL no garanteix l'accés continuat, ni la visualització correcta, descàrrega o utilitat dels elements i la informació que contenen les pàgines del portal de TERNUM , que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

Així mateix, TERNUM COSMETICS SL no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s'accedeixin mitjançant enllaços, hipervincles o links al portal o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o els signes distintius de TERNUM , tret que TERNUM COSMETICS SL ho autoritzi expressament. No obstant això, TERNUM COSMETICS SL es compromet a fer tot el que sigui possible per evitar que al seu lloc web hi hagi continguts il·lícits i, en cas que s'assabenti efectivament d'aquests continguts, es compromet a eliminar-los o impedir-hi l'accés.

TERNUM COSMETICS SL no assumeix cap responsabilitat pel que fa a la informació, continguts de tota mena, productes i serveis que s'ofereixen o es presten a través del portal de TERNUM per part de terceres societats, persones, col·laboradors, usuaris o entitats, encara que pertanyin al mateix grup econòmic i, en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol mena que, vinculats a l'anterior, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o les relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen els prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i els usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; i (vii) en general, l'incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que siguin aplicables.

TERNUM COSMETICS SL tampoc assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïdes per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i les xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de TERNUM COSMETICS SL; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web de TERNUM ; (iv) errors de seguretat o navegació produïts d'un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades.Política general de privacitat


1. Introducció

El dret a la intimitat, i en concret el dret a la protecció de dades personals és un dels valors de TERNUM COSMETICS SL (d'ara endavant, TERNUM ), que es troba recollit en el nostre Codi Ètic. 

L'objectiu d'aquesta política és explicar-vos com TERNUM tractarà les dades personals que puguin ser recollides a través dels diferents formularis que puguin trobar-se a www.ternum.com. Les vostres dades personals seran tractades de manera confidencial i solament per a aquelles finalitats que vostè hagi consentit, tal com s'explica a continuació en la present Política General de Privadesa i en cadascuna de les Polítiques de Privadesa dels diferents formularis.

2. Compromís amb la privadesa

TERNUM està plenament compromesa amb el compliment de la normativa, del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea i la normativa relativa a la protecció de dades de caràcter personal vigent a cada moment, sent un objectiu prioritari per a TERNUM per tal de protegir les dades de els visitants de la web.

Per això, TERNUM ha pres la determinació d'implementar els següents principis, sent la privadesa, la disponibilitat i la inviolabilitat de les dades les bases sobre les quals es configuren tots els tractaments:

 • La transparència en el tractament de dades és una de les nostres prioritats, per la qual cosa sempre que captem les vostres dades personal, us informarem degudament en la política de privadesa corresponent de les finalitats d'aquest tractament.

 • Sempre tractarem les dades que siguin estrictament necessàries per dur a terme el tractament informat.

 • Mai us obligarem a proporcionar dades personals, tret que realment siguin necessàries per prestar-vos el servei que si s'escau ens sol·liciti.

 • Sempre que ens sigui possible, posarem a la vostra disposició mitjans senzills perquè pugueu controlar les vostres dades personals.

 • No compartirem dades amb cap tercer, excepte aquells proveïdors que ens presentin un servei, o amb aquells sobre els que, prèviament, us haguem informat i ens hagueu prestat el vostre consentiment.

Finalitats dels tractaments

TERNUM recull les vostres dades personals per poder gestionar les vostres sol·licituds i oferir-vos els serveis i productes que us puguin interessar. En concret, tractem les vostres dades personals amb les finalitats següents:

 • Poder atendre a les vostres consultes, preguntes o sol·licituds realitzades a través dels canals d'atenció o comunicació identificats a cada pàgina web i posar-nos en contacte amb Vostè per solucionar-les.

 • Per millorar les nostres pàgines web, serveis, productes, i oferir un millor servei i contingut.

 • Gestionar els serveis sol·licitats i complir amb l'establert en la legislació vigent.

 • Enviar-vos comunicacions comercials, que sempre seran personalitzades i adaptades als vostres interessos, sobre els nostres productes o serveis, si ho heu sol·licitat expressament.

 • Estudiar una col·laboració empresarial entre el sol·licitant i TERNUM .

 • Analitzar i investigar els fets comunicats.

 • Posar-se en contacte amb l'interessat per poder donar-li més informació sobre els productes i serveis. 

 • Gestionar la relació comercial. 

De vegades pot ser necessari el tractament de les vostres dades personals per donar compliment a obligacions legals, o en relació a qualsevol relació contractual que puguem tenir amb Vostè. 

En els altres supòsits, i sempre que sigui oportú, us sol·licitarem el vostre consentiment per tractar les vostres dades personals.

3. Enviament de comunicacions comercials

TERNUM , en el marc de la seva activitat promocional, pot facilitar-vos recursos de registre o subscripció a notícies o informació comercial de la web. Aquests recursos estaran sempre subjectes al vostre consentiment per remetre-les.

En el supòsit que ens ho hagueu autoritzat, TERNUM us enviarà informació sobre els seus productes, activitats i serveis personalitzades per a Vostè d'acord amb els seus gustos i preferències. 

Podreu revocar el vostre consentiment a rebre comunicacions comercials en qualsevol moment, mitjançant el link o botó habilitat a aquest efecte en cadascuna de les comunicacions, o manifestant la vostra voluntat de revocar el consentiment a través dels següents canals: 

 • Correu electrònic que haurà de dirigir a l'adreça marisa.betes@ternum.com 

 • Correu postal dirigit a Carrer Mogoda 1 – 08210 Barberà del Vallès (Barcelona).

4. Durada del tractament i termini de conservació

A TERNUM tenim el compromís de tractar les dades personals mentre realment ens siguin útils i puguem oferir-vos un Servei de qualitat mitjançant la seva explotació. Per això, realitzarem tots els esforços oportuns i raonables per minimitzar el termini de tractament i conservació de les dades personals.

En aquest sentit, en cada formulari de captació de dades us informarem del termini previst de tractament i/o conservació de les vostres dades de caràcter personal.

En qualsevol cas, i encara que ens sol·liciteu que eliminem les vostres dades, podrem conservar-les i mantenir-les, degudament bloquejades, durant el termini necessari per complir les nostres obligacions legals i per a la seva posada a la disposició de les Autoritats amb competència en les diferents matèries que siguin aplicables.

5. Exercici de drets i reclamacions davant l'AEPD

Com a conseqüència del tractament de les vostres dades personals per part de TERNUM , la legislació vigent us atorga una sèrie de drets. A continuació, us oferim una explicació resumida de cada dret, per a facilitar-vos el seu exercici:

 1. Dret d'accés: Teniu dret a conèixer les dades personals que tractem sobre vos i les finalitats amb les quals les tractem.

 2. Dret de rectificació: Les vostres dades sempre seran vostres i, per consegüent, podeu sol·licitar-nos la rectificació de les mateixes en qualsevol moment si les que constessin en els nostres registres fossin errònies.

 3. Dret de supressió: Podeu sol·licitar, en qualsevol moment, que les vostres dades personals siguin suprimides dels nostres fitxers. No obstant això, i tal com indiquem en l'apartat de conservació de dades anterior, tingueu en compte que, en determinades circumstàncies el compliment de la legislació vigent pot impedir l'efectiu exercici d'aquest dret.

 4. Dret d'oposició: Podeu oposar-vos al tractament de les vostres dades en relació amb qualsevol de les finalitats amb les quals tractem les vostres dades, d'acord amb les polítiques de privadesa aplicables en cada cas. 

 5. Dret de limitació del tractament: Podeu sol·licitar la limitació del tractament en els següents casos:

  • Si considereu que les dades que mantenim sobre vos no són correctes o exactes;

  • Quan considereu que no estem tractant les vostres dades de manera legítima, però preferiu que en limitem el tractament de les mateixes a la seva eliminació;

  • Si les dades que mantenim ja no ens són necessàries conforme a la finalitat per a les quals les recollim, però necessiteu que les conservem per interposar reclamacions legals;

  • Si, havent exercit el dret d'oposició a algun tractament, està pendent de resposta sobre aquest tema per la nostra banda.

 6. Dret a la portabilitat de les vostres dades: Teniu dret a, sempre que sigui possible tècnicament i sigui raonable, sol·licitar que les dades personals que ens hagueu proporcionat directament siguin comunicades a un altre responsable del tractament. Si ens és possible, facilitarem directament les vostres dades a aquest altre responsable del tractament, però si no ho fos, us les facilitarem en un format estàndard.

Sempre que tractem les vostres dades sobre la base del consentiment, podreu revocar-lo en qualsevol moment, sense que tingui conseqüències per a vos més enllà de, segons el dret exercit, no poder prestar-vos determinats serveis.

L'exercici dels drets que ostenteu podreu fer-lo efectiu dirigint-vos a TERNUM a través d'algun dels següents mitjans: 

 1. Correu electrònic que s’haurà de dirigir a l'adreça marisa.betes@ternum.com 

 2. Correu postal dirigit a Carrer Mogoda 1 – 08210 Barberà del Vallès (Barcelona).

En el cas que no vulgueu exercir un dret en concret, però tingueu la necessitat de realitzar una consulta o suggeriment en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal també podreu dirigir-vos a les adreces facilitades per a l'exercici dels drets.

Tingueu en compte que sempre, en tot cas, podreu presentar una reclamació davant l'Autoritat Competent en matèria de protecció de dades si considereu que no hem tractat les vostres dades de manera lícita o que no hem atès les vostres sol·licituds o drets.

A Espanya, aquesta Autoritat Competent és la Agencia Española de Protección de Datos (agpd.es).

6. Confidencialitat i Seguretat en el tractament de dades

Les vostres dades personals són molt importants per nosaltres, i ens comprometem a tractar-les amb la màxima confidencialitat i discreció, així com a implementar totes les mesures de seguretat que considerem oportunes i raonables.

En aquest sentit, TERNUM declara i garanteix que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris.